Bygga K2 #4541

Här nedan kan du se en bildserie över ett bygge av en Elecraft K2. Just mitt exemplar är byggt av sm5xlp..

Kommentera