AIS – ”Automatic Identification System”

Mottagning av AIS-information för fritidsbåtar

Automatic Identification System

AIS är det nya säkerhetsystemet för sjöfarten, som till skillnad mot radar, kan se andra fartyg som är skymda bakom öar och andra hinder. Fartygens AIS-transponder skickar kontinuerligt ut position, hastighet, kurs m.m. till alla fartyg inom VHF-räckvidd, som har motsvarande mottagarutrustning. Fartygens positioner plottas ut på bildskärmens sjökort, tillsammans med namn, kurs m.m.

Även fritidsbåtar kan dra nytta av AIS, bl.a. så man slipper att möta stora fartyg i trånga farleder. Men det är inte bara positionen man ser. Information lämnas också om fartygsnamn, typ, längd, djupgående, destination, hastighet etc.

Från 31 december 2004, ska alla fartyg över 300 ton, ha utrustning för att sända och ta emot AIS-information. Alla fartyg i internationell trafik skall vara utrustade senast 31/12 2004 och fartyg i nationell trafik senast 1/7 2008. För passagerarfartyg gäller kravet oberoende av fartygets storlek! Även andra mindre fartyg kommer successivt, frivilligt eller bli tvingade, att använda AIS-transpondrar. Många mindre fartyg, har det redan. Tidsplan, handhavandebeskrivning och övrig information, finns på www.sjöfartsverket.ses

AIS-utrustning har hittills endast varit möjligt för yrkessjöfarten, på grund av de höga kostnaderna. Nu, börjar det äntligen hända saker, som gör att ”vanligt folk” kan få råd med att ta emot informationen. Transpondrar för fritidsbåtar kommer också.

Räckvidden är den samma som den vanliga VHF-trafiken. Två VHF-frekvenser används växelvis, kanal 87 (161.975MHz) och kanal 88 (162.025MHz). Endast den ena frekvensen behövs. Den andra är till för att öka säkerheten i överföringen (störningar eller många fartyg i området). Vid mottagning av endast den ena kanalen, kan vissa meddelanden bli fördröjda eller helt utebli.

Meddelanden sänds ut med olika intervall, beroende på status på fartyget. Den dynamiska informationen, som sänds automatiskt, sker med följande intervall:

Fartyg till ankars 3 minuters mellanrum
Fartyg 0 – 14 knop 12 sekunders mellanrum
Fartyg 0 – 14 knop under kursändring 4 sekunders mellanrum
Fartyg 14 – 23 knop 6 sekunders mellanrum
Fartyg 14 – 23 knop under kursändring 2 sekunders mellanrum
Fartyg >23 knop 3 sekunders mellanrum
Fartyg >23 knop under kursändring 2 sekunders mellanrum

Statisk och ruttrelaterad information, så som namn och destination sänds var 6:e minut.

Den statiska informationen, matas in i systemet vid installationen. Den ruttrelaterade informationen, skrivs in före, under och efter färd. Den dynamiska, som innehåller position, kurs, fart m.m. skickas automatiskt.

Meddelandet sänds med 9600 bit/s och använder GMSK-modulation. Bandbredden är 25 kHz. Varje utsändning är mycket kort, c:a 30 ms. Inte mycket mer än ett klick. Mycket svår att höra, då det drunknar i bruset.

Anslutning av AIS-mottagare


En AIS-mottagare ansluts till en VHF-antenn. Det har gjorts tester med en nödantenn instoppad i lämpligt utrymme i båten vilket verkar fungera bra. På detta sätt får man kanske inte optimal mottagning, men det primära intresset är ju fartyg i ens närområde. Instruktioner för en dylik nödantenn finns hos Svenska Kryssarklubben>/A>.

I april 2005 släppte även True Heading en splitt för att kunna använda samma VHF-antenn som till din vanliga VHF-radio vilket ska fungera. Du slipper på så vis extra kablar, spröt och genomföringar vilket man normalt sätt har mer än tillräckligt av i sin båt. Mottagning av AIS-meddelanden upphör tillfälligt under tiden du sänder med din VHF-radio, men det gör man normalt inte så ofta och inte speciellt långa perioder så de meddelanden man tappar kan man nog anse som försumbara och sänds ju ut regelbundet igen.

Har du en AIS-mottagare utan plotter, kopplar du sedan AIS-mottagarens NMEA ut till din dator med kompatiblet sjökortsprogram, exempelvis SeaClear där du dels får en lista i informationspanelen över tillgängliga fartyg och dessa utrutade på sökortet. Se över inställningarna som rör AIS under Verktyg -> Egenskaper och fliken Instrument samt kommunikationsinställningarna under fliken Comm i SeaClear.

Notera att det kan ta några minuter innan fartygens namn visas i infopanelen och på sjökortet. I SeaClear kan du lätt kontrollera om du får någon data in från dina instrument via Verktyg -> System -> NMEA Input Monitor. Där visas allt som kommer in via COM-porten. Meddelanden från en AIS-mottagare kan se ut såhär (Nasa Marine):

$PNMLS,31,19,3*59
!AIVDM,1,1,,A,402R3FAuDmAMMarinkedjan.se så kan du även ta in data från din GPS i AIS-mottagaren via den blå ledaren. AIS-mottagaren fungerar då som en liten multiplexer som mixar ihop GPS och AIS-data och relayar dem vidare till din sjökortsplotter. Ett bra alternativ om du har ont om COM-portar eller helt enkelt vill minimera kablage.

* Sjöfartsverkets film om AIS
* Bra sida om AIS

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.