Ljudsignaler

Ljudsignaler i sikte av varandra

Dessa ljudsignaler ska avges för att tydliggöra en åtgärd mellan fartyg som är i sikte av varandra. I svensk innerskärgård är man dock inte skyldig att ge sådana ljudsignaler. Ljudsignalerna kan bytas ut mot motsvarande ljussignaler.

Signal Innebörd

– Uppmärksamhetssignal (trånga passager etc)
. Avser att gira styrbord
. . Avser att girar babord
. . . Mina propellrar arbetar för back
. . . . . Uppmärksamhetssignal
– – . Avser omkörning om styrbord
– – . . Avser omkörning om babord
– . – . Bekräftar omkörning
. . . . . Nekar omkörning just nu

Ljudsignaler vid nedsatt sikt (mistsignaler)

Dessa ljudsignaler används vid nedsatt sikt. Dessa ska avges varannan minut.

Signal Innebörd

– maskin fart genomvattnet
– – maskiin ej fart genom vattnet
– . . Övriga, ej manöverdugligt, bogsering, fiske etc
– . . . Avges av fartyg som blir bogserat
. – . Fartyg under 100m för ankar
. . . . Avges av lotsfartyg
– – . Morse för ”G”, kalar på lots

En hel del andra regler finns för fartyg över 100 meter som jag inte tar upp här.

Kommentera