Förbättrad tillgänglighet i iOS 5

Vill du, ditt företag, skola eller myndighet veta mer? Tveka inte att kontakta mig!

Så har iOS 5 äntligen släppts och den bjöd på över 200 nyheter däribland många efterlängtade funktioner! Det var ett hårt tryck på Apples servrar under onsdagskvällen när den nya versionen släpptes och vi var många som inte kunde vänta och hade problem med att uppgradera enheterna :) På grund av problemen med Apples servrar fick jag dessutom besvär med appar som inte ville synkas och starta och tvingades ändå göra en återställning ett dygn senare när trycket lättat något.

iOS 5 bjöd på väldigt mycket nyheter som det inte skrivits så mycket om i media. När det gäller tillgänglighet för funktionshindrade, främst inom syn-, hörsel- och motoriska funktionshinder, har Apple verkligen inte vilat sedan uppgraderingen till iOS 4 som även den bjöd på många trevliga nyheter.

Det man nu kan konstatera, är att den inbyggda skärmläsaren VoiceOver blir allt mer kraftfull och liknar allt mer en ”riktig” skärmläsare för PC med alla de krafttag en sådan kan utföra. Givetvis har man sneglat mycket på skärmläsning för datorer och andra telefoner och givetvis har man lyssnat mycket på målgruppen funktionshindrade och visat att den är viktig.

Nedan beskrivs några av de nya största funktionerna och vad de innebär.

Få igång VoiceOver utan hjälp


iOS 5 bjuder på den stora nyheten att man nu kan köpa en iPhone, iPad eller iPod Touch i butik och få igång den direkt utan att först koppla den till dator för att aktivera den. Synskadade har haft stort besvär att komma igång själva, dels på grund av att man behövt ange PIN-koden på telefonen för att kunna gå vidare i aktiveringen i iTunes och dels för att sedan få igång VoiceOver så att telefonen har börjat tala. Apples iTunes för PC-användare med skärmläsare har varit minst sagt svåråtkomligt och endast väldigt vana användare har kunnat leta sig fram till knappen för att aktivera hjälpmedel. De allra flesta har fått be om hjälp för att komma vidare.

Nu är även detta åtgärdat och Apple har tänkt även på denna målgrupp när man velat ge alla tillgång till sina iOS-enheter utan krav på koppling till dator. När man köper sin telefon i butik, monterat SIM-kortet och startat telefonen, kan man nu mera trycka snabbt tre gånger på hemknappen för att starta skämrläsaren och på vanligt sätt med VoiceOver, ta sig igenom samma inställningsguide som seende, med språk, trådlösa nätverk, återställsningsalternativ etc. Funktionen att trycka snabbt tre gånger på hemknappen har funnits med sedan iOS 4, men varit avstängd som standard vid leverans. Man har fått gå in under Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel -> Trippelklicka hem och valt att detta ska starta och stoppa VoiceOver.

Funktionen i sig var otroligt underbar när den kom. Det blev plötsligt lätt och snabbt att aktivera och avaktivera VoiceOver så att en seende användare kunde använda telefonen parallellt. Själv har jag haft god nytta av den när barnen velat låna den och själv kunna slä på skärmläsningen igen efteråt.

Att nu kunna sköta hela installations- och konfigurationsprocessen själv av en ny iOS-enhet, är revolutionerande och helt unikt!och är bara möjligt på Mac-datorer och iOS-enheter!

Kamerafunktioner


Nästa stora revolutionerande nyhet, kanske mer än allt annat, visar vad Apple anser om sin ”lilla” målgrupp synskadade. Vem kan tro att en icke seende skulle vara intresserad av fotografering, och vem skulle orka bry sig att göra en kamera tillgänglig för en som ändå inte ser att ta ett foto?

Svaret är Apple! I tidigare versioner av iOS har det varit möjligt, att på vissa ställen dubbelklicka med två fingrar för att aktivera appens huvudfunktion. Till exempel har man i iPod kunnat dubbelklicka med två fingrar vart som helst på skärmen för att slippa leta reda på play-knappen. Samma sak har gällt i röstinspelning, för att svara i telefonen och även i kamera-appen för att ta ett foto. Man har skapat denna gest för att snabba upp och underlätta för en synskadad.

Men det man nu har gjort slår nog ändå alla reckord! Har man en iOS-enhet med den nya A5-processorn (som i dagsläget finns i iPad 2 och iPhone 4S) kan kameran dessutom hjälpa en icke seende att ta ett foto! Har man VoiceOver igång, kommer talsyntesen med hjälp av ansiktsigenkänning tala om för fotografen om och var i bilden det finns ansikten och för modligen även hur många! Jag har inte själv denna gång deltagit som beta-testare och kan inte prova detta själv förrän iPhone 4S finns tillgänglig i Sverige, men lita att jag ska göra det och rapportera om det när det är möjligt!

Om detta fungerar på ett tillfredställande sätt, så kan alltså en synskadad delta aktivt i fotograferandet av familj och vänner och vara den som står bakom kameran, och varför skulle man inte vilja det? Även om man inte själv kan se bilden, vill man kanske ha tillgång till bilder av sina kärlek, sina barn, vänner eller kunna dokumentera händelser och publicera som alla andra. Själv fotograferar jag så gott det går i dagsläget, men ber ofta om hjälp för att föreviga motiv jag vill behålla och/eller publicera.

Nya sätt att navigera


iOS 5 bjuder på flera stora förbättringar när det gäller möjligheten att navigera över skärmen och hitta det man söker. Det finns redan idag ett antal gester för att förflytta sig stegvis mellan ikonerna från vänster till höger, bläddra ord för ord, tecken för tecken och i Safari har ytterligare funktioner funnits för att förflytta sig mellan olika HTML-element så som rubriker, länkar, listor, formulärreglage, knappar etc.

Objektväljare

Objektväljaren är något som funnits i VoiceOver på Mac en tid. Det är en funktion som samlat ihop alla objekt på skärmen och samlar ihop dem i en lista som är lätt att bläddra och söka i. Den har gjort det lätt och snabbt att hitta en viss knapp eller liknande som funnits någonstans på skärmen och man har snabbt fått tillgång till den utan att exakt behöva veta var på skärmen den funnits.

Nu har Apple stoppat in denna funktion även i iPhone! Genom att trippelklicka med två fingrar vart som helst på skärmen, kommer nu en lista med objekt upp och man kan nu stega sig igenom dem eller i sökfältet söka efter objekt om det är något speciellt man söker efter. Sedan kan man dubbelklicaka på objektet och VoiceOver markerar rätt objekt på skärmen.

Vertikal förflyttning

Vertikal navigering är en annan ny funktion. Tidigare har det bara varit möjligt att som med tab eller piltangenter på en dator, förflytta sig i sidled mellan skärmens ikoner. Nu kan man inkludera funktionen ”vertikal navigering” i den så kallade rotorn och förflytta sig lodrätt över skärmen uppåt eller nedåt. Detta kan vara användbart i en tabelluppställning eller liknande.

Växla mellan öppna program på iPad

På iPad finns nu en ny gest. Genom att svepa med fyra fingrar åt vänster eller höger växlar man mellan föregående och nästa öppna app. Den tidigare gesten för att gå mellan behållare är numera ett reglage inkluderat i den så kallade ”rotorn”.

Rotorn
>
Rotorreglaget är i sig ingen ny gest men har fått en hel del nya funktioner. Gesten i sig är lite kul och klurig att lära sig. Genom att sätta två fingrar tätt ihop på skärmen och sedan snurra dem, som om man vred på en volymratt, kan man växla mellan olika reglage. När man valt ett reglage sveper man sedan med ett finger uppåt eller nedåt för att ändra värde i detta reglage.

Innehållet i rotorn har utökats under de gångna versionerna av iOS och VoiceOver. Från början innehåll den bara några enkla navigationsmetoder, att hoppa tecken för tecken bakåt eller framåt, ord för ord, rad för rad etc i texteditering.

Under tiden har den kompletterats både med möjligheten att snabbt växla mellan flera talsynteser och språk vilket är oerhört bra för oss som läser mail och SMS på både svenska och engelska till exempel, ändra talsyntesens hastighet och numera även VoiceOver-röstens volym som tidigare var ganska krånglig att ändra genom tryck på volymknapparna samtidigt som talsyntesen pratade.

I dagsläget innehåller rotorn, eller ”vredet” som den också kallas:


 • Tecken – stega tecken bakåt/framåt i text

 • ORD – stega ord bakåt/framåt i text

 • Rader – stega rad uppåt/nedåt i text

 • Rubriker – Hoppa till föregående/nästa HTML-rubrik eller bokstavsgrupp

 • Länkar – hoppa till föregående/nästa länk

 • Formulärreglage – hoppa till föregående/nästa formulärreglage, tex knappar, skrivfält, kryssrutor etc

 • Tabeller – hoppa till föregående/nästa tabell

 • Listor – hoppa till föregående/nästa lista

 • Riktmärken – hoppa till föregående/nästa riktmärke

 • Besökta länkar – hoppa till föregående/nästa besökta länk

 • Ej besökta länkar – hoppa till föregående/nästa ej besökta länk

 • Knappar – Hoppa till föregående/nästa knapp

 • Textfält – hoppa till föregående/nästa skrivfält

 • Bilder – hoppa till föregående/nästa bild

 • Statisk text – hoppa till föregående/nästa område av sammanhängande textområde

 • Zooma – öka/minska förstoringsgraden

 • Sidlänkar – hoppa till föregående/nästa sidlänk

 • Talhastighet – öka/minska VoiceOvers talhastighet

 • Volym – öka/minska VoiceOvers volym

 • Tips – slå på/av tips/hjälpmeddelanden från VoiceOver

 • Sökfält – hoppa till föregående/nästa sökfält

 • Samma objekt – hoppa till föregående/nästa objekt av samma typ

 • Vertikal navigering – hoppa uppåt/nedåt vertikalt över skärmen

Man kan själv i VoiceOver-inställningarna markera vilka av dessa reglage som ska finnas med i rotorn/vredet och man aktiverar lämpligen bara de man behöver. Men det är många och bra funktioner som nu gjorts lätt tillgängliga.

Tangentbordskommandon i Safari

För att ytterligare förenkla navigeringen har man nu utökat möjligheten att använda tangentbordet för att navigera på internetsidor i Safari. Tidigare har man fått flytta händerna till pekskärmen för att via rotorn förflytta sig mellan länkar, rubriker, formulärreglage etc. Nu har man gjort som de PC-baserade skärmläsarna, implementerat kortkommandon på tangentbordet för att göra samma sak. Man trycker bara H för nästa rubrik (heading), L för nästa länk etc. Genom att lägga till shift gör man samma sak fast hoppar bakåt istället. Det innebär ett stort steg framåt för surfandet på internet med VoiceOver!

Definiera egna etiketter


Detta är ännu en av de stora förbättringarna som vi väntat länge på och som funnits i de PC-baserade skärmläsarna länge, att definiera egna etiketter/namn på knappar!

I mitt inlägg Tillgänglighet i Apple iOS-appar försökte jag beskriva problematiken kring tillgängligheten i appar och vikten av att tänka på tillgänglighet när man som utvecklare av en iOS-app börjar bygga sitt verk. Men hur vi än kämpar och sliter kommer vi aldrig nå hela vägen fram, även om man kan nå långt. Skärmläsarna behöver ha en funktion för att själva anpassa sig för att underlätta för användaren. Detta har varit möjligt ganska länge i PC-miljö på flera olika sätt; man har kunnat sätta namn och typ på olika okända objekt på skärmen, tex tala om för skärmläsaren att ”detta är ett skrivfält och heter SÖK”. Vidare har man kunnat rama in okända områden på skärmen för att tala om att detta är ett eget fönster, volymreglage etc.

Nu har Apple tagit första steget mot detta även i iOS genom att göra det möjligt för användaren att själv eller med hjälp, sätta namn på knappar som saknar det. I många appar kan knappen bara läsas up som ”knapp” och enda sättet att ta reda på vad knappen har för funktion, är att trycka på den. Har man då en hel rad knappar exempelvis i botten av skärmen kan det bli svårt att memorera dess funktion och appen kan i och med det bli svåranvänd.

Nu finns det alltså en lösning som under de här dagarnas tester har visat sig fungera enormt bra! Först måste du ta reda på vad knappen du ska namnge har för funktion. Därefter markerar man den genom att peka på den och VoiceOver kommer visuellt lägga sin ram runt för att visa att objektet är markerat. Därefter dubbelklickar man med två fingrar och håller kvar dem på skärmen. Tre toner hörs och när den tredje tonen klingat ut kan man lyfta fingrarna från skärmen. Ett textfält dyker upp där du kan skriva ett valfritt namn och trycka på spara. I fortsättningen kommer VoiceOver säga detta namn så fort samma knapp markeras igen.

Detta är inte den optimala vägen att lösa tillgänglighetsproblemet på, men en nödvändig funktion i varje skärmläsare med stil :) Det kan minska trycket på utvecklare att lära sig göra rätt, men funktionen går inte att vara utan. Däremot kan man själv fortsätta att påpeka för utvecklare om deras appar har denna eller andra brister.

Nya röster


Man har uppdaterat VoiceOver med nya röster, bland annat stöd för det arabiska språket. Några av de nya rösterna går dessutom att ha i okomprimerad form vilket ger dem en väldigt bra kvalitet. För den svenska marknaden innebär det att den tidigare rösten Oskar byttes ut mot ”storasyster” Alva från samma tillverkare. Alva tycker jag har ett sämre uttal och sämre responstid och vi är nog flera som skrivit till Apple och önskat att Oskar läggs tillbaka som ett alternativ. Flera hörselskadade tycker dock att Alva är lättare att höra.

Kortkommandon


Under Inställningar -> Allmänt -> Tangentbord finns ”Kortkommandon”. Här kan du definiera bokstavskombinationer som ska expanderas till hela fraser vilket kan snabba upp skrivandet, speciellt för en som skriver lite långsammare. ”MVH” kan till exempel bli ”Med vänliga hälsningar”, ”BRB” kan bli ”straxt tillbaka” etc. MVH är fördefinierat och man kan klicka på ”lätt till kortkommando” för att definiera egna.

Emoji-symboler (smiley-tangentbord)


Denna funktion gjorde mig glad! Under Inställningar -> Allmänt -> Tangentbord -> Utlänska tangentbord kan man lägga till ”tangentbordet” ”emoji-symboler”. Därefter får man en liten knapp till vänster om mellanslag för att växla mellan tangentbord man aktiverat. Emoji-tangentbordet plockar fram en uppsättning med smileysar!

Nedersta raden finns knappar för val av typer av smileysar, människor, natur, objekt, platser och symboler. Under ”Människor” finns de vanliga smileysarna för ledsen, glad, puss, räcka ut tungan etc. VoiceOver säger symbolens betydelse, till exempel ”pussande ansikte som blundar”, ”ansikte med härtformade ögon”, ”blinkning med ett öga och utsträckt tunga”, ”yrselsymbol” etc. ”Natur” innehåller symboler för hund, mus, moln, halvmåne etc. ”Objekt” innehåller symboler för saker så som ”spke”, ”kamera”, ”julgran” etc. ”Platser” innehåller saker så som ”kyrka”, ”bröllop”, ”hotell” etc och slutligen knappen ”symboler” innehåller saker som ”nordvästpil”, ”högerpekande triangel” etc.

Denna funktion kan vara till stor hjälp för den som inte ser och vet hur man skapar dessa symboler men ändå gärna vill kunna skriva som andra och uttrycka sina känslor i skrift.

Andra förbättringar


Som det brukar heta i TV-reklamen — ”men det är inte nog med det!” Det finns flera andra mindre förbättringar som ändå är mycket kraftfulla!


 • I iOS 3 läste VoiceOver upp notiser som dök upp på låsskärmen. Detta fungerar åter igen och är valbart i inställningarna

 • Ett tryck med tre fingrar har tidigare läst upp aktuell sida, men läser nu även det markerade objektets positon på skärmen

 • Vid tryck på kalender-ikonen läses aktuellt datum upp

 • Vid tryck på en mapp-ikon läses antalet objekt i mappen upp

 • Makrerar man reglaget ovanför dock, läses aktuell/antal sidor upp och det är nu möjligt att svepa uppåt eller nedåt med ett finger för att byta sida

 • När man ska flytta runt objekt på skärmen för att placera dem där man vill ha dem, ges nu mer hjälp

Nya funktioner för hörselskadade


Det är inte bara för syn som Apple visar ett stort intresse utan även för hörsel och människor med motoriska handikapp. Dessa funktioner har jag inte haft tillfälle att gå igenom ordentligt ännu, men vissa funktioner tål att nämnas.

Anpassade vibrationer

Under Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmeedel och rubriken Hörsel finns nu en ny funktion som heter ”Anpassade vibrationer. Slås denna inställning på ges möjlighet att definiera egna vibrationsmönster till en kontakt. När man går in och ändrar kontakten finns en ny etikett som heter ”Vibrering”. Här finns flera coola val; dels några fördefinierade vibrationsmönster:


 • Hjärtslag – Ger två korta vibrationer i hjärtryttm

 • Notis – ger två långa vibrationer

 • S O S – ger S O S-signal, dvs tre korta, tre långa följt av tre korta vibrationer

 • Snabb – ger en rad snabba vibrationer

 • Symfoni – ger introt till ödessymfonin, dvs tre korta, en lång, tre korta, en lång :)

Sedan finns valet ”Skapa ny vibrering” och här kan man bygga sin egen vibrationssignal genom att röra skärmen med korta eller långa tryck. När man är klar, kan man spela upp signalen och sedan spara den, riktigt coolt!

Här finns dock en liten onödig miss som Apple gjort. I skrivandets stund när jag provar detta, märker jag att vibrationsmönstret endast gäller ringsignal och inte går att välja som SMS-signal.

Vidare har man kompletterat med följande funktioner:


 • Hörapparatsläge – förbättrar kompatibilitet med hörapparatet, ”kan försämra 2G-mottagning”

 • LED-blixt vid varningar – använder blxiten för att visa varningar för de som inte hör ljuden

 • Höger/vänster stereobalans – låter en hörselskadad som kanske har ojämn hörsel, lägga över mer ljud på vänster eller höger öra för att kunna höra ljudet bättre

Nya funktioner för människor med motoriska funktionshinder


Assistive Touch

Detta är en ny funktion i iOS 5 som jag inte fördjupat mig i. Det är en funktion som lägger en meny med kommandon på skärmen för att underlätta för en användare med motoriska funktionshinder. Om man till exempel har svårt att nypa ihop eller isär, svepa med flera fingrar, vinkla enheten etc, kan man bara genom Assistive Touch-menyn peka på ett kommando med ett finger för att få detta utfört. Man kan också skapa egna ”macron” med flera gester som man sedan ger ett namn och som då dyker upp i Assistive Touch-menyn.

Styr din telefon med Siri


När iPhone 4S presenterades för snart 2 veckor sedan, var Siri en av de nya funktionerna. Med Siri ska du kunna styra telefonen med din röst på ett väldigt mycket mer avancerat sätt än den tidigare röststyrningen som bara fungerade för uppringning och viss styrning av musik. Huruvida Siri är användbart får vi se när iPhone 4S kommer till den svenska marknaden. Inledningsvis kommer Siri inte finnas på svenska och det återstår att se om man kommer kunna prova den på engelska eller om man får vänta till den förhoppningsvis översätts till svenska.

Är Siri så bra som i demonstrationerna kan säkert även den vara till stor hjälp för synskadade med att boka och kolla möten i kalendern, skicka och ta emot textmeddelanden och liknande. En del resultat Siri lämnar ifrån sig är inte talande utan kommer kräva uppläsning av skrämläsaren VoiceOver och det ska bli spännande att se hur de interagerar ihop. Men Siri kan i så fall vara till stor hjälp för andra användare, inte bara för dig som sitter vid ratten, utan även människor med dyslexi eller motoriska funktionshinder.

iCloud


Nya molntjänsten iCloud som även den lanserades för 2 veckor sedan, har väl egentligen inte något direkt med tillgänglighet att göra. Men funktionerna i det kan göra det digitala livet lättare. En del av sakerna är inga nyheter, utan ersätter Apples gamla molntjänst MobileMe för synkronisering av kalendrar, kontakter, anteckningar och bokmärken.

Påminnelser

Det har nu kompletterats med en mycket avancerad påminnelse-funktion för att bli påmind om vad man ska göra på en bestämd tid eller plats. Just denna funktion kan nyttjas av människor med kognitiva funktionshinder som behöver hjälp med att komma ihåg saker som ska göras, ta medicin etc. Man kan själv lägga in påminnelsen eller någon annan kan göra det via nätet eller en annan iPhone eller iPad och sekundsnabbt förs det över i användarens mobil. Man kan också ha olika påminnelselistor för olika saker som ska göras och dela dem med andra iCloud-vänner.

Bildström/Photostream

Bildström är en av mina många favoriter och något jag faktiskt saknat innan ens funktionen dök upp :) Om jag har aktiverat bildström på alla mina enheter och Mac-datorer och tar en bild, överförs bilden direkt och sekundsnabbt till samtliga enheter. Även datorn med iPhoto tar emot bilderna, lägger dem i en bildströms-mapp och om man vill, importerar dem samtidigt sorterade i bildströmshändelser, som det verkar månadsvis.

Det har är egentligen inte heller någon tillgänglighetsfiness, men blir lätt det med lite fantasi. Allt som oftast vill man ta en bild och spara en publicera på något socialt medie. För att få en bra bild har jag fått lämna ifrån mig telefonen och be någon seende ta bilden. Nu kan jag lätt låta min fru eller mina barn ta bilden med sina telefoner, och sekunden efter finns bilden i min bildström och jag kan ta den senaste bilden och publicera den.

Det skönaste är ändå att man nu verkar slippa importera sina bilder från telefonerna in i iPhoto, ansluta kabel och trycka på ”importera”. Det sköter sig liksom självt nu :)

Hitta min iPhone/Hitta mina vänner

Inte heller detta är någon ny funktion utan har funnits med som en del i MobileMe men ändå är väldigt praktisk. Funktionen har gjort det lättare nu att använda den som jag önskat. Tidigare har jag fått lämna ut mitt MobileMe-lösenord och be familj eller vänner logga in och på en karta kunna se exakt vart jag är om jag behövt hjälp med orienteringen. Det har varit så exakt att man till och med kunnat se vilken sida av gatan jag gått på och jag som ofta nöjer mig med vägbeskrivningar kan ha stor hjälp av det.

Med ”Hitta mina vänner” behöver jag inte längre lämna ut mitt MobileMe-lösenord utan kan dela min position med mina vänner och ringa och fråga ”vart är jag? HJÄLP!”

Problem och buggar


Men allt är så klart inte bara en dans på rosor. iOS 5 med sina över 200 förbättringar har så klart buggar. Man måste dock säga att de jag och andra hittills upptäckt vad gäller tillgängligheten är ganska små i förhållande till storleken och antalet nyheter och förbättringar. Dessa buggar blir bara ett mindre problem om Apple gör något åt dem i kommande versioner utan att man ska behöva vänta allt för länge.

Det som bekymrar och stör mig mest i iOS 5 och VoiceOver, är dels att man som jag skrev tidigare, valt att byta ut den tidigare svenska rösten Oskar till den kvinliga varianten Alva. Till skärmläsare för både PC och Symbian mobiltelefoner har den rösten ett sämre tonläge, sämre uttal och framför allt betydligt segare. I VoiceOver kan Alva ställas in i komprimerad eller okomprimerad form. I komprimerad form låter hon lite brusig på S-ljuden och lite mer digitalt genererad. Men i okomprimerad form låter hon faktiskt riktigt bra! En del hörselskadade har på diskussionsforum sagt att Alva är lättare att höra än den manliga Oskar, kanske för den mer kvinliga, gälla rösten som är lättare att ta in. Jag tycker att Apple kunnet behållit Oskar och lagt till Alva som ett alternativ på samma sätt som man har 4 olika sorters engelska talsynteser med olika dialekter. Diskussioner kring vilken talsyntes som är bäst slutar alltid i virtuellt slagsmål och leder aldrig någon annanstans än att vi alla tycker olika.

Men det som tidigare varit Apples och VoiceOver stora styrka, den enorma snabbheten och responsen talsyntesen har givit, har kraftigt fått sig en törn. Tidigare har man kunnat snabbt svepa över skrämen för att skumma text eller ikoner och talsyntesen har hängt med bra och när man markerat och klickat på något har man fått en blixtsnabb återgivning utan någon fördröjning som åtminstone min hjärna kunnat notera. Det enda lite långsamma har varit själva skrivandet, man har fått hålla ner en bokstav något lite för länge innan man kunnat släppa den för att den ska skrivas. Men detta är en svår balansgång för att inte försämra säkerheten vid skrivning.

VoiceOver i iOS 5 har blivit klart segare och det märks tyvärr på många sätt. Från den stund fingret nuddar skärmen, tills talsyntesen läser upp vad som finns under fingret går en irriterande ”lång” tid. I praktiken handlar det kanske om en halv sekund och det kanske kan vara svårt för någon som inte jobbar med skärmläsare på det viset att förstå hur ”lång” en halv sekund är i dessa sammanhang. Jag har försökt förklara det med att det skulle finnas en fördröjning mellan ögat och hjärnan. Du ser att det finns något där, men för varje sak du ser, för varje bokstav i texten, dröjer det en halv sekund innan du förstår vad den betyder. Bättre än så går det inte att förklara. Här rör det sig förvisso inte om en fördröjning mellan mitt finger och hjärnan, utan mellan fingret och talsyntesen.

Det här innebär också att när man flyttar fingret över en yta med mycket text eller många objekt, har man passerat redan innan talsyntesen läser upp det markerade. Om talsyntesen då läser upp något jag letar efter, måste jag backa tillbaka för att hitta det igen eftersom fingret redan passerat det. Vidare blir skrivandet ännu långsammare och man markerar ideligen fel objekt vilket tvingar än att göra om flera gånger och då handlar det inte om halva sekundrar längre.

Många vana talsyntesanvändare vrider upp hastigheten på rösten ganska mycket för att öka på sitt arbete. Oskar gick att öka ganska mycket, men ungefär vid 65% händer inte så mycket med Alvas hastighet. Det måste betyda att rösten är för tung för telefonen.

Men allt är inte bara Alvas fel. I de tester jag gjort de gångna dagarna har jag även bytt till andra talsynteser och märker samma fenomen även med de engelska rösterna. Det är svårt att mäta bara genom att uppskatta men möjligen är det något bättre, men den bedömningen kan färgas av min hat-kärlek till Alva. Detta innebär dock att VoiceOver i sin helhet på en iPhone 4 är segare i iOS 5 än föregående version.

När man arbetar med trådlöst tangentbord kan man också märka av segheten. Skriver man väldigt fort kan dels tangentbordet tappa bokstäver, men också talsyntesen tappar ord och hinner inte längre med att återge det som skrivs i högt tempo. Ibland blir det någon form av låsning så talsyntesen är tyst flera ord i rad och då måste man stanna upp för att den ska komma ikapp. Vidare kan man inte längre bläddra i text och bland ikoner lika fort med piltangenterna längre och stannar man på exempelvis ett mail för att öppna eller markera det, kan — förmodligen VoiceOver-markören — hoppa iväg och markera eller öppna något helt annat mail.

Egentligen är jag inte särskilt orolig för att detta ska fortsätta i all evighet. Apples har inte rykte om sig att lämna något halvfärdigt och det är som sagt inte så märkligt att saker dyker upp i en så stor uppdatering. Jag gör vad jag kan själv, och uppmanar andra att rapportera buggar samt kontakta deras accessibility team och rapportera sådant som rör VoiceOver. Man börjar ju lära sig att man sällan får några svar men att hux flux så är saker lösta i kommande versioner vilket ju är gott nog!

Sammanfattning


Apple själva säger att detta är den största uppdateringen av operativsystemet iOS någonsin, och det gäller även tillgänglighet i allmänhet och VoiceOver i synnerhet. De förändringar VoiceOver genomgått tar telefonen till ytterligare en ny nivå för oss som inte ser. Det Apple har gjort generellt, att bevisa att pekskärmar inte är något problem ens för en helt blind är stort nog. Att man sedan visar att annars så bortglömda ändå ganska stora grupper av användare är viktiga för dom och att man faktiskt lägger ner stora ansträngningar på förbättringar och utveckling. Det är svårt att inte vara lyrisk.

Apple har tagit VoiceOver för iPhone många steg närmare den standard skärmläsare för PC-datorer håller. På några punkter har man dessutom passerat sin egen VoiceOver för Mac-datorer vilket förhoppningsvis är högst tillfälligt :).

Den kommande veckan ska jag hålla inte mindre än två föredrag om Apples skärmläsare för VoiceOver och hur man hanterar pekskärmsteknik för synskadade användare. Intresset är stort och undra på det!

Vill du, ditt företag, skola eller myndighet veta mer? Tveka inte att kontakta mig!

[tags]Apple, iPhone, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, Ipad 2, iPod Touch, Ipod Nano, Mac, Mac OS X, iOS, iOS 5, iOS5, App, Appar, VoiceOver, Skärmläsare, Accessibility, Tillgänglighet, Pekskärm, Pekskärmar, Touchscreen, Synskada, Synskadade, Blinda, Hörselskada, Hörselskadade, Motorik, Funktionshinder, Funktionshindrade[/tags]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.